Hotline: 0844 663 883

Chuyên mục: Kiến thức đầu tư BĐS

Mua chung đất: Sổ đỏ đứng tên ai? Ai sẽ giữ Sổ đỏ?
Mua chung đất: Sổ đỏ đứng tên ai? Ai sẽ giữ Sổ đỏ?

Mua chung đất: Sổ đỏ đứng tên ai? Ai sẽ giữ Sổ đỏ?1. Mua chung đất Sổ đỏ đứng tên ai? Khoản 2 Điều 98 Luật Đất đai 2013 quy định thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận (Sổ đỏ, Sổ hồng) phải ghi đầy đủ tên của những người đó.


PHÂN BIỆT SỔ ĐỎ VÀ GIẤY TỜ VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
PHÂN BIỆT SỔ ĐỎ VÀ GIẤY TỜ VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Sổ đỏ và giấy tờ về quyền sử dụng đất là những giấy tờ quan trọng trong lĩnh vực đất đai. Tuy nhiên, sổ đỏ có giá trị pháp lý cao hơn vì giấy tờ về quyền sử dụng đất chỉ là một trong những căn cứ để cấp giấy chứng nhận (sổ đỏ, sổ hồng).
Tất cả có 4 kết quả.

zalo
0844 663 883